CALL: 024 - 6583584 ext.309

Email: ybwsa.org@gmail.com

VISI YBWSA

Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi Khaira Ummah, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil’ālamīn

GALLERY

RANGKAI PESAN

BERITA DAN INFORMASI

MEMAHAMI HAKIKAT HIJRAH

Pada masa-masa awal kedatangan Islam di bumi Makkah, umat Islam mendapatkan tekanan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy....

CONTINUE READING

1 Oktober 2019

Pendidikan Akhlak ala Nabi Ibrahim AS

Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam salah satu haditsnya, nabi Muhammad saw bersabda “Sesungguhnya aku (Muhammad)...

CONTINUE READING

23 September 2019

Urgensi Penguatan Kembali Nilai-Nilai Islam Dalam Keluarga

Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Secara terminologi keluarga merupakan salah satu institusi terkecil...

CONTINUE READING

16 September 2019

Memperkuat Strategi Dakwah Islam Dunia

Perang salib telah meninggalkan kesan mendalam dalam tubuh Kristen. Gagasan mengorganisasi gerakan sitematis dan terencana mulai dikembangkan. Raimond Loll...

CONTINUE READING

2 September 2019

Eksistensi Seorang Guru

Pesatnya perkembangan teknologi – secara langsung atau tidak – membawa pengaruh terhadap dunia pendidikan. Dunia pendidikan dihadapkan pada persoalan...

CONTINUE READING

20 Agustus 2019

INFORMASI PENERIMAAN PEGAWAI BARU YBWSA 2020