Jadwal Sholat

Lazis-SA

LAZIS Sultan Agung

 

logo lazis

Sejarah Singkat

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Sultan Agung (LAZIS-sa) adalah lembaga yang mengemban amanah sebagai lembaga amil zakat (LAZ) ditingkat propinsi, yang dirintis dibulan Ramadhan 1423 H (2002) dengan nama Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-sa). Ini hanyalah perantara kecil dari Rahmat Allah yang maha luas melimpah, mewujudkan kasih sayang-Nya menjembatani kemurahan kaum agniya dan menunaikan harapan kaum dhuafa.

Visi

Lembaga amil zakat yang amanah dan profesional dilandasi nilai-nilai Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian umat yang dirahmati Allah.

Misi

Mewujudkan masyarakat berkasih sayang yang penuh ampunan Allah dan mengembangkan kehidupan sosial yang berkeadilan, bermartabat, dan mulia yang diridai Allah, melalui peran solutif dalam mendayagunakan zakat, infaq, dan shodaqah sesuai ketentuan syariah Islam secara amanah dan profesional.

Tujuan

Mengentaskan kaum dhuafa dari belenggu kemiskinan menuju kemandirian.
Menggugah kesadaran kaum agniya untuk peduli dan mencintai saudara mereka yang lebih lemah dan tak berdaya.
Mengembangkan manfaat ZIS secara maksimal melalui program-program strategis sesuai visi dan misi lembaga.

Lazis-SA